Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-400 Zawiercie, Rataja 29 A

Tel.: 32 672 15 17

strona internetowa: http://zsswzawierciu.pl.tl

nauczane zawody:

  • Ślusarz,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Piekarz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Cukiernik

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych