Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, Kopernika 71

Tel.: 32 455 23 00

strona internetowa: http://zpswr.wodzislaw.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych