Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 43-100 Tychy, Edukacji 21

Tel.: 32 218 00 50

strona internetowa: http://www.zs8.tychy.edu.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych