Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-100 Tychy, Edukacji 21

Tel.: 32 218 00 50

strona internetowa: http://www.zs8.tychy.edu.pl

nauczane zawody:

  • Murarz-tynkarz,
  • Kucharz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych