Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Strzelców Bytomskich 7

Tel.: 32 285 28 93

strona internetowa: http://soswtg.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

nauczane zawody:

  • Pracownik gospodarstwa domowego,
  • Stolarz,
  • Ogrodnik,
  • Krawiec,
  • Kucharz

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych