Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-430 Skoczów, Mickiewicza 12

Tel.: 33 853 30 48

strona internetowa: http://www.zss.skoczow.pl

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych