Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Myśliwiecka 6

Tel.: 32 220 15 42

strona internetowa: http://www.zsspe.mmj.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

nauczane zawody:

 • Gospodarstwo domowe,
 • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
 • Prace poligraficzno-introligatorskie,
 • Prace ogrodnicze,
 • Zadania kurierskie, prace biurowe,
 • Pomoc osobom starszym,
 • Zabawa z dziećmi w różnych placówkach,
 • Elementy bukieciarstwa,
 • Elementy sadownictwa,
 • Elementy tkactwa, szycia ręcznego, maszynowego,
 • Sporządzanie i wydawanie posiłków,
 • Hodowla zwierząt,
 • Prace stolarskie,
 • Mycie szyb samochodowych i samochodów,
 • Pakowanie różnych przedmiotów,
 • Elementy dziewiarstwa,
 • Ceramika

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych