Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Myśliwiecka 6

Tel.: 32 220 15 42

strona internetowa: http://www.zsspe.mmj.pl

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Sprzedawca,
  • Ślusarz,
  • Krawiec

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych