Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 41-700 Ruda Śląska, Bujoczka 2

Tel.: 32 243 12 24

strona internetowa: http://www.zsp7.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych