Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4

Tel.: 32 415 30 01

strona internetowa: http://www.oswnis.pl/

nauczane zawody:,

  • Krawiec,
  • Kucharz,
  • Kucharz małej gastronomii,
  • Stolarz,
  • Fotograf

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby niesłyszące lub słabosłyszące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych